WYSOKA PRZEMIANA MATERII

Ssaki mają wysoką przemianę materii, niższą jednak od ptaków i bardziej zróżnicowaną. Temperatura ciała stekowców wy­nosi 28-30°C, nieco cieplejsze – o ok. 2-3 stopnie — są torbacze. Najcieplejsze ze ssaków są niekiedy małe ssaki owadożerne, których temperatura utrzymuje się stale powyżej 38°C. Jednakże niektóre wielkie ssaki gorących pustyń mogą przez długie okresy znosić tempe­raturę ciała wynoszącą 46°C (antylopa eland, gazela Gran ta). Wśród owadożernych występują też gatunki o temperaturze ciała ok. 30°C (iSolenodon i Tenrec). Niektóre ssaki obniżają regularnie temperaturę ciała w zimie (sen zimowy), w lecie (estywacja) łub nawet codziennie, jak większość nietoperzy. Wspomniałem już, że narządem najwrażliwszym na wahania tem­peratury jest mózg. Receptory temperatury mieszczą się w róż­nych okolicach ciała, ale najważniejszy ośrodek regulacyjny i naj­wrażliwsze na temperaturę komórki leżą w drugim odcinku mózgu. Wspomniałem też, że walka z zimnem jest łatwiejsza od walki z prze­grzaniem, a także, że przechłodzenie może organizm uszkodzić, nato­miast przegrzanie mózgu musi spowodować śmierć.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)