WKROCZENIE SACRUM

Powszednie czynności: zbie­ranie plonów, polowanie, rybołówstwo czy paster­stwo — to jedynie zapełnienie czasu umożliwiają­ce zaspokojenie codziennych potrzeb. Niewątpli­wie człowiek przykłada się do tego z całą uwagą, wytrwałością, zręcznością, ale w głębi duszy żyje wspomnieniem minionego święta i oczekiwaniem nowego, gdyż święto stanowi dla niego — w pa­mięci i w marzeniu — czas żarliwych przeżyć. Na chwałę Durkheima trzeba zapisać odkrycie, że kontrast, jaki zachodzi między świętem a dniem powszednim, ukazuje niezmiernie wyraziście róż­nice między tym, co święte, a tym, co świeckie.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)