TEORIA ZEGARA BIAŁEK

Przyjmując, że różnice w budowie białek są zależne od upływu czasu, zgodnie z hipotezą „zegara białek”, trzeba się zgodzić, że gatunki ssaków są znacznie młodsze od gatunków pta­sich. Wedle Pragera i Wilsona (1975) gatunki, które można ze sobą krzyżować oddzieliły się wśród ssaków przed około 2-3 milionami lat, wśród ptaków przed 21 milionami lat, a wśród płazów bezogono­wych przed 23 milionami lat. Krzyżowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy zwierzęta mają podobne mechanizmy rozwoju, a więc nie różnią się zbytnio budową. Budowa ptaków zmieniałaby się więc znacznie wolniej od budowy ssaków. Przyczyną niewielkich różnic między pta­kami mógłby być fakt daleko idącego związania wzajemnego rozma­itych cech organizmu, wynikającego z bardzo intensywnej przemiany materii. Można sobie wyobrazić, że wskutek związków łączących roz­maite właściwości budowy, dobór naturalny z reguły eliminował wszel­kie pojawiające się odchylenia.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)