REAKCJE WRODZONE

Nie ma też wśród ssaków gatunków nie dysponujących żadnymi reakcjami wrodzonymi. Prze­konano się np., że jeśli młodym chomikom oddzielonym od matki zaraz po urodzeniu i wykarmionym wyłącznie na płynnym pokarmie pokazać wreszcie ziarna zboża, zabierają się do nich natychmiast i roz­poczynają gromadzenie zapasów, zupełnie tak samo jak zwierzęta kon­trolne. U niektórych fok płody wyjęte operacyjnie z łona matki tuż przed porodem umieją pływać i nurkować, a nawet zręcznie wycho­dzić na krę lodową. Być może najobszerniejszy zespół reakcji wrodzo­nych wykazują bobry, przynoszące na świat znajomość sztuki ścinania drzew, budowania gniazd i przegradzania strumieni. Nawet człowiek, gatunek o największym, mózgu, najplastyczniejszy i zdolny do maga­zynowania w pamięci wprost nieprawdopodobnych ilości informacji, ma jednak pewne reakcje mało plastyczne, trudno poddające się wpły­wom warunków zewnętrznych.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)