PRZYCZYNY HAMOWANIA ROZWOJU UKŁADU NERWOWEGO

Amerykański badacz G. Sacher stwierdził, że wśród ssaków istnieje ścisła korelacja między rozmiarami mózgu i długością trwania ciąży.Dzięki temu spostrzeżeniu zrozumiano przyczyny hamujące rozwój układu nerwowego torbaczy. Jak już wspomniano, torbacze i łożyskowce współżyły ze sobą w Ameryce Południowej przez większą część okresu trzeciorzędowego. Tamtejsze łożyskowce były w większości roślinożerne, wśród torbaczy zaś występowały niewielkie gatunki wszystkożerne, mało wyspecja­lizowane, podobne do żyjących w kredzie przodków, oraz pojawiły się grupy, w których rozmiary ciała osobników powiększały się w zwią­zku z przystosowaniem do drapieżnego trybu życia. Niektóre z tych zwierząt zdobywały pokarm w sposób podobny do wilków i szakali, jak np. Borhyena, zbliżona rozmiarami ciała i uzębieniem do wielkiego psa.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)