PODZIAŁ SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH

Podział ssaków łożyskowych na grupy i dalszą ich rozbieżną ewolu­cję wiąże się ze specjalizacjami przejawiającymi się przede wszystkim w budowie zębów i kończyn. Zęby, najtwardsze fragmenty ciała krę­gowca, zachowują się najlepiej w stanie kopalnym, toteż wiadomości o ewolucji uzębienia są najbardziej kompletne. Większe rozbieżności w budowie siekaczy należą do zjawisk sto­sunkowo rzadkich. Przykładem daleko idącej specjalizacji w tym za­kresie mogą być ciosy słonia, błędnie czasem nazywane kłami, są to bowiem w istocie siekacze. Bardzo szczególne siekacze, rosnące przez całe życie, posiadają gryzonie. Podobnie stosunkowo ograniczone są zmiany w budowie kłów. Wspomniano o zwierzętach, któ­rych kły mają nieproporcjonalnie duże rozmiary. Częstym zjawiskiem jest także brak kłów, występujący u zwierząt roślinożernych. Kłów nie mają np. gryzonie, słonie, syreny itp.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)