ORIENTACJA SEKSUALNA

Oparcie orientacji seksualnej na bodźcach wzrokowych to wtórna konsekwencja przewagi wzroku w życiu tych zwierząt. U większości ssaków bodźce płciowe działają prawie wyłącznie na zmysł powonienia. Znaczna większość małp prowadzi życie w stadach. Różni to małpy od innych istot nadrzewnych,, z reguły samotnych. Organizację i zwar­tość stada łatwo utrzymać w stepie, ale wśród gałęzi jest to sprawa trudna. U niektórych gatunków grupy są niewielkie, u innych liczą dziesiątki, a nawet setki osobników. Życie w stadzie przynosi oczywiście liczne korzyści, o których wspomniano już. Tylko w tym przy­padku, gdy czynnikiem ograniczającym jest brak pożywienia, poje­dynczy osobnik ma lepsze warunki bytowania.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)