NOWY CYKL WITALNY

W rzeczy samej obrzędy te otwierają nowy cykl witalny, pełniąc przeto w różnych cywilizacjach tę samą funkcję odmieniania czasu. Są one także powrotem do chaosu, do fazy, w której istnienie świata i praworządności zostaje nagle postawione pod znakiem zapytania. Gwałci się wówczas za­kazy, które normalnie zapewniają właściwe funk­cjonowanie instytucji oraz równomierny bieg świa­ta i oddzielają to, co dozwolone, od tego, co za­kazane. Zabija się i spożywa zwierzę czczone przez grupę oraz równolegle do przestępstwa pokar­mowego — dopuszcza się przestępstwa seksualne­go, naruszając prawo egzogamii.Pod osłoną tańca i nocy, nie zważając na związki krwi, mężczyźni z klanu kojarzą się z żonami z klanu dopełniającego, które — jako krewniaczki i wywodzące się z tego samego klanu — są im wzbronione.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)