MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa, inaczej niż u ptaków.
Historii mózgu ptaków nie znamy. Istnieje zaś tak wiele kopalnych czaszek ssaków, że na ich podstawie można się domyślać ewolucji ich mózgu. Mózgi ssaków eoceńskich były wyraźnie większe od móz­gów gadów, lecz pozostawały w tyle za mózgami współczesnych ło­żyskowców. W historii wielu rzędów ssaków można się dopatrzeć równoległego wzrostu rozmiarów mózgu. Jakie siły spowodowały tak wyraźne powiększenie się mózgu?Pozornie wyjaśnienie tego faktu jest łatwe. Zwierzę mające większy mózg jest zapewne inteligentniejsze, łatwiej może zdobywać pokarm, sprawniej unika niebezpieczeństwa, a więc dobór naturalny popiera osobniki o większych mózgach. Tłumaczenie to nie wyjaśnia jednak dlaczego wśród ryb, płazów i gadów dobór nie udoskonalił w podobny sposób budowy mózgu.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)