METODA ORIENTACJI W LOCIE

Dzięki takiej metodzie orientacji nie­toperz w locie omija druty przewyższające pewną minimalną grubość, potrafi odszukać otwór dziupli drzewa wśród konarów i liści, ale może się zderzyć z kłębem waty, która nie odbija dźwięków, lecz je pochłania. Dlatego też nietoperz, który w pogoni za owadami wpadł przez okno do pokoju z trudnością odnajduje drogę powrotną. Chaos echa od­bijanego przez ściany, sufit, podłogę i meble utrudnia mu bardzo orien­tację. Istnieją co najmniej dwa odrębne typy echolokacji. U podkowcow zaklejenie jednego ucha niewiele przeszkadza zwierzęciu. Pozostałe nietoperze tracą możliwość echolokacji, jeśli jedno ich ucho jest wy­łączone. Mięśnie piersiowe nietoperzy stanowią tylko 10 do 12% ciężaru ciała, podczas gdy u ptaków stosunek ten wynosi około 20%.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)