MECHANIZMY DZIAŁAJĄCE W ROZWOJU ZARODKOWYM

Z drugiej strony, mechanizmy działające w rozwoju zarodkowym, odziedziczone po odległych przodkach i utrzymujące właściwe proporcje ciała są mało zależne od ogólnych rozmiarów organizmu. Mechanizmy te będą więc sprzyjać występowaniu podobnych proporcji u zwierząt, różniących się ciężarem. Przeciwstawi się temu dobór naturalny, jeśli chodzi o narządy związane z działaniem sił mechanicznych, a więc szkielet, mięśnie, więzadła, serce, główne naczynia krwionośne. W stosunku do rozmiarów mózgu przeciwdziałanie to będzie słabsze, szczególnie u ryb, zwierząt o mózgu stosunkowo małym, leżącym w bardzo obszer­nej jamie czaszki. Z kolei u ssaków, których mózg szczelnie wypełnia czaszkę, a budowa kory mózgowej zmusza do układania jej w złożony układ fałdów, dobór będzie silniej przeciwdziałał zbytecz­nemu zwiększaniu rozmiarów mózgu.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)