JEDNOLITE W BUDOWIE

Mimo wielkiej rozmaitości wyglądu zewnętrznego ptaki są w swej budowie bardzo jednolite. Na pewno wróbel jest podobniejszy do orła, niż kret do wieloryba. Można sądzić, że podobieństwo ptaków wynika z młodości grupy. Praptak żył w jurze, zaś kopalne ptaki z pokładów kredowych były jeszcze uzębione, można się więc domyślać, że ptaki o budowie współczesnej pojawiły się późno i jeszcze nie zdążyły się zróżnicować. Niedawno dostrzeżono jednak fakty sprzeczne z tym tłumaczeniem. Przeprowadzono badania różnic w budowie białek u krę­gowców, należących do odmiennych gatunków, lecz jeszcze zdolnych do tworzenia mieszańców w warunkach.doświadczalnych. Okazało się, że wśród ssaków gatunki zdolne do tworzenia mieszańców są bioche­micznie prawie identyczne, natomiast wśród płazów bezogonowych ptaków można uzyskać mieszańce między gatunkami różniącymi się wyraźnie budową białka.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)