ENDOTERMICZNE WCZESNE SSAKI

Wczesne ssaki były endotermiczne, utrzymywały temperaturę ciała powyżej temperatury otoczenia dzięki własnej przemianie materii. Nie miały jednak dobrze wykształconych mechanizmów chłodzących, po­dobnie jak współczesne stekowce. Nie mogły więc być aktywne podczas gorących godzin dziennych, ani też osiągnąć większych rozmiarów, gdyż w ciepłym klimacie mezozoikum groziłoby im przegrzanie. Roz­miary ssaków powiększyły się dopiero wówczas, gdy klimat się ochło­dził, a zwierzęta zdobyły urządzenia zabezpieczające mózg przed prze­grzaniem.Bardzo istotną cechą ssaków są duże rozmiary mózgu. Porównanie rozmiarów mózgów różnych zwierząt nie jest sprawą prostą. Konieczne jest uwzględnianie różnych okoliczności w celu wprowadzenia dodat­kowych współczynników. Nie możemy tutaj wchodzić w szczegóły. Przyjmuje się, że ciężar mózgu gadów nie jest większy od mózgu ryb, natomiast mózgi współczesnych ptaków są przeszło dziesięć razy więk­sze, podobnie jak mózgi ssaków łożyskowych z wyjątkiem naczelnych, które mają mózg jeszcze znacznie większy.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)