DONIOSŁA CECHA

Nie omawialiśmy bliżej złożonej budowy serca i głównych naczyń współczesnych gadów. Porównanie jej z budową ptaków i ssaków wykazuje, że stosunki występujące u ptaków mogły się łatwo rozwinąć w oparciu o budowę serca krokodyli, natomiast serce ssaka jest zasad­niczo różne nie tylko od serca krokodyli i łuskonośnych, ale nawet od serca żółwi. Natrafiamy więc raz jeszcze na cechę anatomiczną odróżniającą ssaki, a zatem także ich przodków, Synapsida, od pozos­tałych gadów. Doniosłość tej cechy jest bardzo znaczna, gdyż dzięki niej możemy przypuszczać, że rozszczepienie się gadów na dwie niezależne linie ewolucyjne nastąpiło już wówczas, gdy oddychanie skórne miało jeszcze zasadnicze znaczenie dla metabolizmu. Rozumowanie wygląda nastę­pująco.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)