ARABSKA DEFINICJA

Teraz orientujemy się, że arabska definicja kla­nu, jaką podaje Robertson Smith („grupa, w któ­rej nie uznaje się krwawej zemsty”), jest jedynie odpowiednikiem definicji klanu jako grupy, w której ramach nie można zawierać związku mał­żeńskiego. Małżeństwo i zemsta są dopuszczalne jedynie między klanami lub między fratriami. Zarówno małżeństwo, jak zemsta zadzierzgują równie silne więzy i stanowią z tego samego ty­tułu związki krwi odpowiadające sobie pod każ­dym względem, aczkolwiek małżeństwo odpowia­da okresowi pokoju, zemsta — okresowi wojny. Prowadzi się równie dokładny rachunek zbrodni, co małżeństw, żon, które należy dostarczyć, ^ co trupów do pomszczenia.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)